lördag, maj 30, 2009

Help me identify../ Hjälp mig identifiera..

I would like to get som help identifying a flower..
Got it from my sister in law last year but I have no idea what it is..but it's pretty..
It has some kind of bulbs i think and it's pretty invasive after what she told me..the leaves are long and slim ach grows in dorts of a tussock...

Jag skule vilja ha hjälp med att identifiera en blomma..
Jag fick den av min svägerska ifjol men har ingen aning om vad det är...söt är den iallafall..
Det var som lökar eller knölar jag fick och jag har förstått att den sprider sig rejält..bladen är långa och smala och kommer som i en liten "rugge"

Och så om mina trädgårdsmöbelbekymmer...
Jorå...nu står bordet därute..på fyra ben..
Och helt utan silvertejp...
Men numera så innehåller bordet två avbrutna borr..diverse halvt iskruvade skruvar..och lite furuvirke..
Men det står!! Till och med rätt stadigt...

Ha det gôtt..
/Tesa

fredag, maj 29, 2009

En skruv lös..

Hmm...eller egentligen är det rätt många...
Jag försökte mig på att laga bordet till trädgårdsmöbeln..när jag skulle klippa gräset under och kom åt det med klipparen så ramlade ett ben av...
Det är i ganks taskig kondition helt klart...
Men det är ta mig fasiken som kokosnöten i Povel Ramels visa...
"inte ens med hamare och spik"
Det är ett sånt där hardwoodbord...och även om det delvis är ganska så rôtet så är det fortfarande hardwood inuti..
Försökte skruva ihop det först...jag skruvade o skruvade..plötsligt gick det lättare..jaha...bara för att jag vred av skruven...
Skit samma tänkte jag..bordet ska ändå bara leva denna säsongen är tanken ...så jag spikar!!
Hahaha..trodde jag ja..tretumspiken kröker sig som om den var trådspik..
Tro ajg har borr som håller så jag kan borra först och skruva sen...men först ska jag hitta skruvdragaren som nån har försnillat...
Funkar inte det så vet jag inte, jag...silvertejp kanske...

tisdag, maj 26, 2009

Just some flower pictures.../Bara lite blombilder..

I think there is going to be many different Columbines in my garden this year..they do tend to be a bit promiscuous so self sown plants are full of surprices..
Det blir många olika sorters aklejor i år tror jag...dom är ju lite promiskuösa så det blir ju överraskningar av frösådda plantor...


En enkel blå akleja..
Just a blue columbine..
I found this wine-coloured one really attractive
Den här vinröda tyckte jag var riktigt snygg..


This one seems to become blue and white...I'm a little curious...
it feels a bit like having a christmaspresent to open..

Den här ser ut att kanske bli blå och vit..jag är lite nyfiken..
det är litegrann som att vänta på att få öppna en julklapp..The Dusky cranes-bill, I bought this as a small, tiny plant 6-7 years ago...now I have it both here and there in the garden but they are easy to remove where I don't want them..
Brunnävan köpte jag som en liten, liten planta för en 6-7 år sen...nu är den lite överallt men är ganska lätt att rensa bort där den inte passar..

But I do like the little bit dramatic dark flowers..
Men jag tycker om de lite dramatiskt mörka blommornaThe flowers of the Clematis alpina are everything but dark...
Allt annat än mörka är blommorna på alpklematisen..New flowers shows up almost everyday in the garden now...It makes you wonder if there is going to anything left in a month or two..
But in some way they do last the whole summer anyway...every year...
Nu slår det ut nya blommor nästan varje dag...man undrar lite vad som kommer vara kvar om en månad eller två..
Men på nåt sätt så räcker blommorna till hela sommaren iallafall...varje år..

måndag, maj 25, 2009

In my vegetable garden/ I mitt grönsaksland..

Now I'm holding my breath...hoping there will be no more cold nights
I've been planting out vegetableplants in the garden..
I do still have some spare plants in the greenhouse..just in case...
But it's good for the plants to get out of their pots and be able to spread out their roots..

Nu håller jag alla tummar och tår jag har för att det inte blir fler frostnätter..
jag har börjat sätta ut grönsaksplantor på friland..
Några har jag allt kvar i växthuset som reserv..ifall det hemska skulle hända..
Men det gör dom gott att komma ur sina trånga krukor och få sträcka på rötterna..

Squash Black Beauty


Borlottibeans

I have sown some outdoors too...don't think I ever have been so early at it...
Every year I've been working like a dog to get the vegetable beds ready for sowing..but now I have these raised beds instead..
I have sown i a layer of sand since the compost is so contaminated with weedseeds..
And it seems like it works...the vegetble seeds are germinating before the weeds...

Jag har sått en del ute också..tror aldrig jag varit så här tidig nån gång..vartenda år har jag slitit som ett djur för att få grönsakslandet såklart...men nu har jag ju min upphöjda bäddar istället..

Jag har sått fröerna i ett lager med grus för jorden är väldigt full av ogräsfrön och det verkade fungera.grönskaksfröna gror snabbare än ogräset..

This will become blue radishes..
Blåa rädisor ska det bli här..


And here will be chard
Mangolden kommer..Things are happening in the greenhouse too..
I växthuset händer det saker också..

Tomaterna blommar
The tomatoes are blooming..

And so are the peppers...
Så även chilin..And here harvesting have already started...homegrown ruccola is so much better than the one you buy...yum-yum!!
Och här är skörden i full gång...egen ruccolasallad smakar så mycket bättre än köpt..Mums!!I really love growing vegetables..they are both beautyful and tasty..
It's so wonderful just to be able and go outside and collect lots and lots of vegetables for dinner...

Jag älskar verkligen att odla grönsaker...de är både vackra och goda..
Det är så härligt att kunna gå ut och bara plocka in en massa till middagen


Ha det så gôtt..
/Tesa

söndag, maj 24, 2009

Please be seated../Varsågod och sitt..

The garden is a part of my home at summer...not just one extra room but many...
Rooms for different use...
As time gone by seating accomaodations have been placed where I felt it would be useful...
Trädgården är en del av mitt hem under sommaren...inte ett extra rum utan många..
Rum som används till olika saker...
Med tiden har det hamnat lite bänkar, stolar och soffor på ställen där jag känt att jag behövt en sittplats..

A few years ago we bought some rather cheap garden furniture...we have nowhere to put in the winter so it's outdoors all-year around..
Or..perhaps we could find som space for it but it's the most uncomfortablea peace of furniture we have ever got...so I don't mind if we'll have to buy a new one soon..it would be terrible if it lasted for 20 years..
I'll try to keep it alive this year..then the pieces probably will be put here and there in the garden..you'll never have to many places to sit..
För några år sen köpte vi en billig trädgårdsmöbel..vi har ingenstans att göra av den under vintern så den står ute året runt...
Eller jo..vi hade säkert kunnat hitta nåt ställe att knö in den men det kändes inte särskilt meningsfullt för det är den obekvämaste trädgårdsmöbel vi nånsin haft..så det gör faktiskt inget om vi snart måste köpa en ny...hemska öde om den skulle hålla i 20 år..

Den får väl leva i år också med hjälp av lite skruv..sen hamnar nog de olika delarna nån annanstans i trädgården...sittplatser får man ju nästan aldrig för många av..
Since our garden furniture was so uncomfortabel I found myself going inside to take a break when I was working in the garden..
Well..that's no good so last year I found these unimaginable comfortable chairs...

Men eftersom trädgårdsmöbeln är så obekväm så upptäckte jag att jag gick in och satte mig i soffan när jag behövde pusta lite i trädgårdsarbetet..och så kan man ju nte ha det så jag hittade de här otroligt bekväma stolarna i fjol..
This peace has been placed under the maple trees..but you'll have to sit careful...
Soffan har hamnat under lönnarna...fast i den får man sitta väldigt försiktigt just nu...
At the frontdoor there is a what we call "liarsbench"...when people just pop by for an errand it often ends in looong conversations..
Precis utanför dörren har det hamnat en ljugarbänk...det kommer ofta folk som bara har ett litet kort ärende men det brukar kunna bli lååånga samtal iallafall...


And then I have my morningchair where it is varmth and sun early in the day...
Sen har jag min förmiddagsstol...här är soligt och varmt redan tidigt...Sometimes you need real deep shadow to cool off...especially after working hard in the vegetable garden..then I have this sofa, way in under the fruit trees..
Ibland behöver man riktigt djup skugga att svalka sig i...särskilt när man gjort ett gott dagsverke i grönsakslandet...då har jag en soffa långt inne under fruktträden


And so once and a while you'll just wants to retire from the world around...
Under my old oak tree I find peace...sounds is muffled by the foliage and the rock and it is really peaceful..
I can still view most of the world but the world can't see me..
Think I'll put something better to sit on here...
Och nån gång vill man bara kunna dra sig undan...gömma sig för omvärlden..
Under min ek finner jag frid...ljuden dämpas av grönska och av bergväggen och det känns otroligt fridfullt...
Jag har utsikt över det mesta men ingen ser mig här...
Tror jag ska sätta hit nåt bättre att sitta på...Thanks for taking the time to sit down with me for a while...
Tack för att du tog dig tid att sitta hos mig en stund

fredag, maj 22, 2009

A proud fisherman/ Storfiskare

Måste bara visa fina fisken som mellansonen drog upp häromdan...en lax på 4 kg..
Just have to show a picture of the salmon my son caught the other day..it weighed 4 kgtorsdag, maj 21, 2009

Under the old oak tree.../ Under en gammal ek..

A couple of months ago the garden felt boring, grey and totally hopeless..
It didn't feel very inviting to walk here..

För ett par månader sedan kändes trädgården trist, grå och totalt hopplös...
Inte såg det särskilt lockande ut att gå här...


Now...an early morning in May..
Nu...en tidig morgon i mitten av Maj...


You could be tempted to go on...
Nog är det lite lockande att fortsätta...


Evenings it's even more tempting....to go into the light...the last ray of sun..
Kvällarna lockar ännu mer...att gå mot ljuset...dagens sista strålar...


And if you do follow the light you'll discover this...
So peaceful...
Och går man ut i ljuset så möts man av det här...
Fridfullt..
Have a nice day...
Ha det gôtt...
/Tesa

onsdag, maj 20, 2009

A staled post..

Don't know where I've lost the joy I use to feel for blogging..have had so much other things to do so I guess there hasn't been time and will to do any writing..
I do have read a little....posted some comments and even tried to make a post but when things doesn't work so..naah..
But perhaps I can manage some kind of report..

The plantmarket went as expected...lots of people, the sun was shining but there was almost storm..had my old camera with me but I've almost forgotten how to use it so there were no good pictures taken.."file error"
I got in time for the lecture...a change of time after some more complaints..
Kerstin Ljungqvist talked about plants and the use of them..and about principal Henriksson who lived and worked in Dals Rostock. He tested herbs and how to grow them and he tried to spread the knowledge of how to use them by writing small publications..really interesting!!

Vet inte vart blogglusten har tagit vägen...har haft så mycket annat att göra att det har inte funnits tid och ork att skriva nåt..Jag har läst lite ibland, skrivit nån kommentar..till o med gjort nåt försök att skriva nåt men när det inte har funkat så...nää..

Men en liten rapport kan jag väl kanske åstadkomma iallafall..

Växtmarknaden gick ungefär som förväntat..mycket folk, solen sken men det blåste smådjävlar...hade med mig gamla kameran men den har jag nästan glömt hur man använder så några bra bilder blev det inte..."file error"
Föreläsningen hann jag med..vi ändrade tiden efter att fler än jag klagat lite..
Intressant och inspirerande berättade Kerstin Ljungqvist om växter och deras användning och om rektor Henriksson som levde och verkade i Dals Rostock. Han hade provodlingar av örtväxter och försökte sprida kunskap om dem genom ett antal skrifter...jätteintressant!!

In the garden at home things are growing..but not so much flowers yet..I do have a late summergarden..
I trädgården här hemma så växer det på...inte så mycket som blommar än men jag har ju en sensommarträdgård


I have planted out in the greenhouse and some in the vegetablepatch..the weatherforecast says no frost for at least ten nights..so I'll take the chance..
Jag har planterat ut i växthuset och även börjat sätta ut lite på friland...det ska inte vara frostnätter på iallafall 10 dagar framåt så jag chansar lite..

Me and my new camera haven't been best buddies either lately...perhaps lack of inspiration or time to do the proper settings..I don't know..
It has just been pale, weird, unfocused pictures...and I really do hope I'm to blame so I didn't buy the wrong camera after all that considering I did..hmmm..

Well, well..I'm still alive..in case someone was wondering..
Hope to be back soon...a little less stale..

Jag och nya kameran har inte varit direkt bästisar det sista heller...kanske brist på inspiration där också...eller tid att göra ordentliga inställningar...inte vet jag..
Men det har bara blivit blaskiga konstiga ofokuserade bilder...och jag hoppas verkligen det beror på mig för jag vill inte tro att jag valde fel kamera efter all beslutsångest..hmm..

Jaja...jag lever iallafall..om det nu var nån som undrade..
Hoppas jag återkommer snart...lite mindre avslagen...

Ha det gôtt...
/Tesa

lördag, maj 09, 2009

Hmm..lite ändringar..

Idag stod annonsen för vår växtmarknad i tidningen..
Enligt den så är visst föredraget klockan 12 och marknaden håller på till 13.30...

Jaha...det blir väl inget föredrag för mig då...
Eller så får jag väl försöka kalla in minsteman som stand in i växtståndet i år igen..men han börjar bli väldigt mycket tonåring och ganska ointresserad av mammas växter..hmm
Fasiken...de här tiderna stämmer inte alls överens med vad vi sagt på våra möten...vV hade ju löst det så bra så att marknaden skulle vara slut innan föredraget..men det var fritt att stå kvar om man ville..
Suck, suck, suck...
Hade ju sett fram emot det här...att sitta och lyssna på nåt som verkligen intresserar mig i lugn o ro..
Nu blir det ju sådär stressigt istället..
Jaja..jag får väl köra igång operation övertalning av sonen direkt...

Usch..jag tror jag har PMS..annars hade jag väl inte gnällt så över en sån sak..
Nä..nu får jag pigga upp mig med en solig påsklilja...innan de har gjort sitt i rabatten..
Funderar lite på det där med påsk o pingstliljor....pingstliljorna borde väl blomma 50 dagar efter påskliljorna då ungefär men jag har jättefina knoppar på mina pingstisar nu...
Och påskisarna hann inte blomma till påsk men det är ju hela tre veckor kvar till pingst...
Svammel...hmm..jag har definitivt PMS..blää..nu går jag och drar nåt gammalt över mig..


Ha det gôtt..
/Tesa

fredag, maj 08, 2009

Växtmarknad och föredrag

En liten notis bara om att på Söndag 10/5 Kl 11.30-13.00 håller Strömstads trädgårdsentusiaster växtmarknad vid Skee bygdegård..
Alla är hjärtligt välkomna..
Sedan klockan 13.00 är det gratis föreläsning inne i bygdegården...
Årets föreläsare är Kerstin Ljungqvist som skrivit boken "Nyttans växter"...det ska bli jätteintressant eftersom det är just sånt jag brinner för...
Gamla växter som man använt till allt från läkemedel till att jaga bort otyg...jättespännande tycker jag..

Klicka på bilden för mer info

(har lånat bilden på hemsidan men hoppas hon ser det som gratisreklam)


Kerstin Ljungqvist guidar också i Dals Rostocks örtagårdEtt trevligt utflyktsmål som faktiskt är öppet för besök dygnet runt..man kan till o med köpa plantor dygnet runt genom självbetjäning...

Pengarna lägger man bara i ett litet rart torn..Nu håller jag på och plockar ihop lite växter som jag ska sälja på växtmarknaden..har ju inte riktigt haft tid i vår..(hmm tycker jag säger så varje år)...så det blev inte så mycket..
Men nån krona ska jag väl få in så jag kan köpa lite av dom andra säljarna..
Det brukar kunna bli dyyyrt med såna där växtmarknader annars..av nån konstig anledning..hmm


Ha det gôtt...och har ni vägarna förbi Skee på söndag så är jag den virriga tjocka tanten som förmodligen skrattar högst och väsnas mest..
Kom och hälsa...
/Tesa
onsdag, maj 06, 2009

Tulips, tulips.../ Tulpaner, tulpaner..

Now is the time of Tulips in the garden..I did plant my first tulipbulbs just a couple of years ago..before that there was one or two that my mother in law had planted..
I don't quit understand why I haven't got tulips before...they really are just wonderful..

Nu är det tulpanernas tid i trädgården...jag satte mina först tulpanlökar för bara två år sen..innan dess fanns det bara nån enstaka som var kvar sen svärmors tid...
Jag förstår inte riktigt varför jag inte satt tulpaner tidigare...dom är ju alldeles ljuvliga..

Forgotten the name of this one...think I have it somewhere...
My mother bought them for me in the Netherlands
Glömt namnet..finns nånstans tror jag..får nog leta lite
Mamma köpte dem till mig i Holland i allafall


PurissimaLeen van der Mark


Unknown/OkändTorontoGuiseppe Verdi


And there are still some to come...

I can't even imaging life without a garden this time of year...
it must seem empty, boring and pretty meaningless....