fredag, april 10, 2009

I struck "gold"../Jag fann "guld"

I have this heavy, heavy soil in my garden..many of my plants i struggeling just to survive so they do not become as grand an beautyful as they could be..
And many don't make it thruogh the winter since their roots just rot in my wet, compact soil..

Jag har en tung, tung jord som gör att mycket av det jag odlar verkligen kämpar för att överleva....med resultatet att växterna inte alltid blir så stora o vackra och fina som de skulle kunna vara..
Och många klarar inte vintern för att rötterna helt enkelt ruttnar i min blöta täta lera...

So the other day I went on a expidition with my pitchfork..I have a pile of leaves and manure that I hoped should have become fine compost in a couple of years but when I drove the pitchfork in it..it was like hitting a rock..frozen solid..
So I thought I should check some old bales of hay..hoped they would have been decomposed at least in the center...
Not so bad..lots of worms and wormpoo...but also very much hay..nothing I can use..yet..

Så häromdan så gick jag på upptäcktsfärd med grepen..har en hög med löv och gödsel och lite annat som jag hoppade skulle bli fin jord på ett par år men när jag körde i grepen så var det som att hugga i sten...den var helt genomfrusen...
Så tänkte jag att jag skulle kolla några kasserade höbalar...hoppades att de skulle ha komposterats inuti iallfall..
Jodå..en massa mask och en massa maskbajs men fortfarande väldigt mycket hö..inget användbart...än...
On my way I passed a big pile where my husband had put stuff he scraped of the courtyard..weed..sawdust..peatlitter..straw..gravle..
It was grown over with weed but I put my pitchfork into it anyway...ready for it to be frozen...
But the whole pitchfork sunk in betweeen the turfs of weed and when I broke them off I found this..."gold"
På vägen dit så passerade jag en stor hög där gubben hade lagt en del gödsel och sånt han skrapat av gårdsplan intill lagårdsväggen...ogräs..spån..strötorv..halm...grus..
Högen var helt övervuxen med ogräs men jag satte i grepen iallafall..beredd på att den skulle vara frusen...
Hela grepen bara sjönk in mellan ogrästorvorna...och när jag bände loss dom så fick jag se det här..."guld"

Gold/Guld


And there was lots of it...I took atleast 15 wheelbarrows to the beds with manure that I made a while ago and there is much more to get..
Now I will let the weedseeds germinate and then rake it...and all over again..
I'm counting on growing larger seedlings here and just sow really big stuff and cover the dirt around them..
Between the bed I will put some cover with straw on it so the grass will die underneath..and then I will expand the growingarea in a couple of years..
Rom wasn't built in one day...and neither is my "potager"..
This is only the beginning...
So I guess this story is to be continued..

Och det fanns mycket av det...jag har nog kört på minst 15 kärror på mina gödselbäddar som jag lade upp för ett tag sen och fler ska det bli...och då har jag bara börjat i ena kanten av högen...
Nu ska ogräsfröna få gro så ska jag kratta runt..och om igen..Sen har jag räknat med att mest sätta förodlade plantor och bara fröså större växter här med täckning emellan...
Gångarna mellan bäddarna ska täckas med markduk och halm så att gräset dör under...om ett par år räknar jag med att gödselbäddarna är helt nedbrutna och då ska jag ta bort markduken och göra odlingsytan större.
Rom byggdes ju inte på en dag..och det kommer inte min "potager" att göras heller..
Det här är bara början...
Så fortsättning följer säkert..
And of course I've been visiting little Aline..each and other day..
There is nothing more relaxing than having a baby in your arms and just enjoy it to the full..
They just "are"...nothing that stresses them..
Here and now is the thing for them..and most of the time Aline is totally fulfilled with her "here and now" and when I'm a part of it...so am I..
That too is gold...
Så har jag ju naturligtvis varit och hälsat på lilla Aline...sådär varannan dag blir det väl nästan..
Det finns inget mer avkopplande än att sitta med ett spädbarn i famnen och bara njuta...
De bara "är"...har inget som stressar dom..
Här och nu är det som gäller...och för det mesta är hon väldigt tillfreds med sitt "här och nu" och när jag är en del av detsamma så är jag tillfreds jag också..
Det är också guld...
Ha en fortsatt Glad Påsk allihopa..
/Tesa


2 kommentarer:

  1. Oooh! This is the first picture of her that I see! She looks so content! This is the real gold! I understand how happy you are!
    As for the other "gold"- wow! 15 wheelbarrows - it's a lot!

    SvaraRadera
  2. Men om du ändå kommer att täcka över högarna kan du ju lika gärna fylla ut med halmen också eller har jag fel där? Önskar jag hade sådan energi, gödsel kan jag få hur mycket som helst från mina grannar. Men jag är lat jag :-)
    Christer.

    SvaraRadera