tisdag, februari 24, 2009

Pruned selfconfidence/Beskuret självförtroende

Well...yesterday I was pretty hard-working, pruning trees..
But!! I do actually have education for this and should know what I'm doing but I felt I didn't have a clue...
Even though I thought pruning was what I learned best...

Jaha...igår var jag faktiskt duktig och var ute och beskar lite...
Men alltså!!...Jag har gått utbildning och borde veta vad jag gör men jag känner att jag inte har ens en susning..
Ändå tyckte jag att just beskärningskursen var något av det som jag fattade bäst

I guess I have to blame my trees..they have never been taken good care of and has grown to unmanagable size..I should need arboristequipment to be able to do something about them..
Yesterday I could just use my saw on a few branches and twigs..I mostly used the secateurs on a long pole...I think I have to bring out the ladder...but then I probably shouldn't have snow on my shoes..
But at least it was a lovely day outside..the sun shone so it was really hot on my neck and there was no wind att all..
Wonderful!!

Jag får väl skylla på mina träd...de har aldrig hållits efter och är alldeles ohanterligt stora...skulle behöva arboristutrustning för att komma åt i topparna...
Nu kunde jag använda sågen på några få grenar på ett träd för övrigt var det stångsekatör som gällde..jag tror jag får ta fram stegen...men då ska man inte ha snö under skorna tror jag..
Det var iallafall en härlig dag ute...solen sken så det nästan blev hett i nacken och helt vindstilla...
Härligt!!!


ARKIVBILD


When evening came I did some work taking of the wallpaper in Eriks room again...it hasn't been done much there for way to long time now but if we are going to finish this we'd better keep up the work a bit better so we'll have it done before spring arrives for real.
Now most af the wallpaper i gone..my husband persuaded to tear down a built-inwardrobe..if we just get rid of that one we can start to do the funny part...
Put up some boards on the wall, new ceiling, paste, fill, paste...bring out the wooden floor and put up new wallpaper/ paint...
That's done within 15 minutes..isn't it?


Sen när det blev kväll o eftermiddag så tog jag mig faktiskt an tapeterna på Eriks rum igen...det har varit fullständigt stiltje där alldeles för länge men ska detta bli färdigt så får vi nog sätta fart så vi hinner innan våren drar igång på riktigt...
Men nu är tapeterna nästan borta...gubben övertalad att riva den inbyggda garderoben...får vi bara bort den så är det dags att göra det roliga sen..
Några väggskivor som ska sättas upp, nytt innertak, spackling, spackling, spackling...fram med trägolvet och nya tapeter/färg...
Det är väl gjort på en kvart...eller?


Ha det gôtt..
/Tesa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar